produkcja filmowa

Marketingowa produkcja filmowa – jak to zrobić by uzyskać odpowiedni efekt

Produkcje filmowe na dzień dzisiejszy uznaje się za jeden z najskuteczniejszych sposobów promowania własnej firmy. By jednak efektywność nagrania promocyjnego była wysoka musi ono zostać odpowiednio przygotowane. Jak się do tego zabrać? Na wstępie należy sprecyzować własne założenia odnośnie planowanego filmu promocyjnego. I tak najlepiej zacząć od tego do kogo marketingowa produkcja filmowa ma trafić, jaka jest grupa docelowa, jaki jest jej wiek, jaki jest profil grupy (pracownicy, młodzież, rodzice, itd.).

Etapy przygotowania produkcji filmowej

produkcja filmowa Następnie należy określić to, gdzie materiał video ma być emitowany. Ma to szczególne znaczenie dla formatu filmu – spot do telewizji trwa zwykle 15/30 sekund, film wyświetlany w internecie natomiast od minuty nawet do 5. Następnie jeden z istotniejszych etapów, a mianowicie określenie celu, dla jakiego powstaje dany film. Tutaj także określa się czas filmu, co jest związane także z miejscem emisji o czym już wspomnieliśmy. Dalej przechodzimy już w dużej mierze do kwestii technicznych. Istotną kwestią, która w dużej mierze definiuje to jakie rozwiązania będą mogły zostać zastosowane, jak i to jaki będzie koszt całego spotu jest wybór miejsca, w którym spot ma zostać nakręcony. Rozważając kwestie miejsca należy także wziąć pod uwagę to ile na samo nakręcenie filmu mamy czasu. Czas jaki możemy przeznaczyć, na produkcje wpływa także i na kolejne czynniki, takie jak choćby to ile osób musi zostać zatrudnionych do kręcenia spotu, jak musi zostać podzielona praca, ile czasu mamy na kręcenie, a ile na montaż itd.

produkcja filmowaI tak dochodzimy do jednej z istotniejszych kwestii, która właściwie jest obecna na każdym etapie planowania, wykonywania i realizowania spotu, mianowicie do budżetu. Czy najpierw określamy budżet jakim dysponuje nasza marketingowa produkcja filmowa, a potem ogólne założenia czy odwrotnie? Trudno powiedzieć – w zasadzie jedno wynika z drugiego. Niemniej warto mając jakiś zarys tego co chcemy zrealizować wyznaczyć sobie budżet, dzięki temu łatwiej będzie nam określić na jakie rozwiązania możemy sobie pozwolić, a z jakich powinniśmy zrezygnować. Mając zarys, jak i budżet przechodzimy do rozpatrywania takich elementów jak, dodatkowe animacje, dobór podkładu muzycznego, język ścieżki dźwiękowej i wreszcie montaż i obróbka materiału.

Jako ostatnią wskazówkę możemy tu wskazać, że warto nim przejdzie się do planowania własnego materiału video obejrzeć różne materiały promocyjne o podobnej tematyce np. na youtube, wówczas mając jakieś ogólne wyobrażenie odnośnie tego jak to powinno wyglądać, łatwiej będzie dobrać nam właściwe rozwiązania.